BEL ONS: 070- 799 91 5 

LOONADMINISTRATIE

Wat is een loonadministratie?
De loonadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Je moet dan denken aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Dit zijn allemaal formulieren die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen. Hierdoor moet je dus ook verminderingsbeschikkingen, loonbelastingverklaringen en door werknemers afgegeven abonnementen en kaartjes als zij een onkostenvergoeding krijgen voor het reizen per openbaar vervoer bewaren.
Ook andere beloningen zoals afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen, onkostenvergoedingen en onkosten voor de carpool- of vrij-vervoerregeling moeten zo geadministreerd zijn, dat het overzicht uit de computer direct helder is. De gehele loonadministratie moet in principe, net zoals bijvoorbeeld het grootboek en de in- en verkoopadministratie zeven jaar bewaard worden.
Een loonadministratie opzetten
Als starter een loonadministratie aanleggen kan wat lastig zijn, maar daarbij willen wij u graag helpen. De loonadministratie bestaat uit veel verschillende soorten papieren. De drie belangrijksten zijn de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave.
Wij nemen u de zorg voor de salarisadministratie volledig uit handen. Elke maand / periode ontvangt u van ons de salarisstroken en de aangifte loonheffingen per e-mail. Onze service kan worden aangevuld met door u gewenste extra overzichten, zoals een SEPA betaalbestand, loonjournaalpost (uitgesplitst naar afdelingsniveau) of loonstaten. Uw salarisadministratie uitbesteden geeft rust, u weet dat het goed zit.
Voor meer vragen, bel: 06-57343965

 

 

error: Content is protected !!